• Lotta Kovalainen

Vahvuudet ja voimavarat esille - Coaching ja valmennus työhyvinvointisi tukena

Päivitetty: 24. maalisk.


Työhyvinvoinnista puhutaan nykyään paljon, eikä syyttä. Vietämme usein työssä aikamoisen siivun ajastamme. Hyvinvointimme vaikuttaa suoraan siihen, miltä tuo panostus tuntuu. Tässä tekstissä käytän sanaa valmennus, johon sisällytän sekä coachingin että valmennuksen. Kumpaakin voi käyttää tukemaan arjen hyvinvointia. Loihun palveluista coaching painottuu hitusen enemmän työelämään ja hyvinvointivalmennus arkeen ja elämäntapoihin.


Miksi sinunkin kannattaa panostaa työhyvinvointiisi?


Työhyvinvointiamme murentaa nykyisin moni asia. Yksi niistä on, että emme osaa kytkeä työtä omiin arvoihimme tai tavoitteisiimme elämässä. Työhön tullaan vain tekemään töitä ja merkityksellisyyden kokemus puuttuu. Meillä on kuitenkin yleensä tarve kuulua johonkin kokonaisuuteen ja kokea, että oma panoksemme on tärkeä.


Vielä jokin aika sitten työelämä oli monin tavoin selkeämpää ja oman työn merkitys usein tiedossa. Tietotyöläisen arjessa tämä tunne voi kuitenkin puuttua, koska teemme yhä useammin työtä erillämme muista, eikä työstä aina jää näkyvää jälkeä. Myös ajatus työelämästä on muuttunut. Jos aiemmin etsittiin yhtä ammattia ja pysyvää työpaikkaa, johon voi asettua odottelemaan eläkepäiviä, nyt on toisin. Tiedostamme, että tulemme vaihtamaan työpaikkaa ja jopa ammattia ehkä lukuisiakin kertoja elämämme aikana. Siksi työltä etsitään yhä useammin muutakin sisältöä kuin tasainen rahantulo. Halutaan toteuttaa itseä ja omia arvoja, oppia uutta ja kehittyä, tuntea sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja olla osa kokonaisuutta.


Työhyvinvointiin keskittyvä valmennus auttaa sinua tiedostamaan ja työstämään noita sisältöjä. Sen avulla tulet tietoiseksi omasta potentiaalistasi ja osaat myös ottaa sen käyttöön. Valmennus tukee kokonaisuutta, jossa sinun taitosi linkittyvät työyhteisön taitoihin muodostaen osaamisverkoston organisaation sisälle. Koko yhteisö hyötyy, kun asiantuntijat voivat hyvin ja tunnistavat omat vahvuutensa sekä niiden merkityksen yritykselle.


Mitä hyötyä hyvinvointiin tähtäävästä valmennuksesta on sinulle työelämässä?


Hyvinvointiin tähtäävä valmennus tukee itsetuntemustasi ja kokemustasi omista vahvuuksista sekä omassa tehtävässäsi että työyhteisön osana. Samalla tunnistat, mitkä ovat juuri ne intohimot tai arvot, jotka ohjaavat omaa toimintaasi. Kokemus oman työsi merkityksellisyydestä vahvistuu, kun tulet valmennuksen aikana tietoisemmaksi omista motiiveistasi ja tavoitteistasi. Silloin sinun on myös mahdollista yhä enemmän ohjata toimintaasi suuntaan, jossa omat erityiskykysi pääsevät esille. Työnantajalle tämä näkyy suurempana motivaationa ja sitoutumisena työhön.

Hyvinvointivalmennuksen tuloksena on usein myös parempi kyky huolehtia omista voimavaroista. Asiantuntijatyö kun on henkisesti varsin kuormittavaa. Työsi kuormittavuuteen vaikuttavat myös voimavarasi ja jaksamisesi arjessa. Siksi työhyvinvointia ei voi erottaa muusta elämästä. Työnantajan etu onkin tarjota työntekijöilleen mahdollisuus huolehtia itsestään kokonaisuutena.

Hyvinvointivalmennuksessa teet psyykkistä työtä, jossa opettelet tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Samalla harjoittelet ratkaisukeskeistä toimintatapaa, jossa pyrit työskentelemään itsellesi sopivia ratkaisuja kohti. Uudet ajattelu- ja toimintamallit näkyvät usein esimerkiksi kykynä toimia vuorovaikutustilanteissa sujuvammin sekä kohdata stressaavat tilanteet rauhallisemmin. Tärkeä hyöty on myös vapaa-ajan ja työn yhdistämisen helpottuminen.


Mitä hyvinvointivalmennus on?


Hyvinvointivalmennus osana työelämää on monille jo itsestäänselvyys. Asiakastyössä kysymyksiä herättää usein se, millaisiin asioihin valmennuksessa keskitytään. Valmennuksen sisällöt tulevat aina asiakkaalta eli sinulta. Valmennusprosessi lähtee ajatuksesta, että sinä itse otat esille ne asiat, joihin kaipaat työskentelykumppania. Aiheesta riippumatta on kuitenkin tiettyjä juttuja, joihin keskitytään. Tässä muutamia niistä.


Vahvuudet, voimavarat ja osaaminen

Meillä on taipumusta keskittyä asioihin, joita pidämme heikkouksina. Omalle hyvinvoinnille on kuitenkin paljon tärkeämpää keskittyä omiin vahvuuksiin, piilossa oleviin voimavaroihin ja olemassa olevaan osaamiseen. Syystä tai toisesta omia erityistaitoja ei tule tuotua esille työssä. Ne ovat kuitenkin juuri se asia, joka tekee sinusta erityisen ja erottuvan. Niiden avulla voit tuoda työhösi jotain sellaista, mitä muut eivät voi. Valmennus tekee sinut tietoisemmaksi omasta potentiaalistasi, mikä auttaa sinua myös rohkeammin tuomaan sen esille.


Vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista

Valtavassa tietotulvassa on helppo ajautua vain etsimään lisää ja lisää tietoa. Samalla kuitenkin tulee siirtäneeksi vastuun toiminnasta jollekin muulle. Todellisuudessa vitkastelu vain viivyttää oikeita onnistumisiasi. Valmennuksessa harjoittelet vastuun ottamista omasta hyvinvoinnistasi asettamalla konkreettisia tavoitteita, joita kohti työskentelet. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää kokea, että voit itse vaikuttaa asioihin, etkä vain kulje, mihin kulloinkin tuupitaan. Hyvinvointivalmennus tähtää juuri tähän.


Tilan ottaminen omalle ajatustyölle

Pysähtyminen arjessa tai työssä jää usein vähälle huomiolle. Valmennuksen tarkoitus onkin antaa tilaa omalle hyvinvointiprosessillesi. Sinulla on mahdollisuus jättää hetkeksi kaikki muu pois ja keskittyä vain itseesi. Valmennustapaamiset antavat sinulle tilaa jäsennellysti pohtia omaa tilannettasi ja mahdollisuuksiasi, jolloin on helpompi tehdä konkreettisia ja tietoisia toimia.


Miksi työhyvinvointia lisättäessä pitää ottaa huomioon muukin elämä kuin työ?


Työhyvinvoinnin ja jaksamisen kysymykset kytketään edelleen usein työhön ja siellä tapahtuviin asioihin. Yhä useammin kuitenkin myös huomioidaan, että hyvinvointi on kokonaisuus, joka ulottuu kaikille elämänalueille. Siksi työhyvinvointiin tähtäävä valmennus ei voi sulkea muuta elämää sen ulkopuolelle.


Hyvinvointi tarkoittaa meille kaikille hieman eri asioita, mutta yleensä se perustuu kuitenkin omaan arkeen sopivaan ravintoon, liikkumiseen ja palautumiseen. Lisäksi jokin sinulle mielekäs tekeminen sekä sosiaaliset suhteet ovat mukana toimivassa arjessa. Ei liene yllätys, että puutteet näissä näkyvät myös työhyvinvoinnissasi. Siksi valmennuksessa puhutaan myös työn ulkopuolella tapahtuvista asioista. On kiinni sinusta ja hänen tilanteestasi, mihin valmennus keskittyy. Hyvinvointi muussa elämässä tulee joka tapauksessa heijastumaan myös työhösi.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki