• Lotta Kovalainen

Voimavarana työ - Mitä työn imu on?

Päivitetty: 27. huhtik.


Kuvitelepa, että olet aloittamassa työhösi liittyvää tehtävää. Tunnet intoa ja kiinnostusta edessä olevaa kohtaan. Käsillä oleva tehtävä tuntuu tärkeältä ja motivoivalta. Tunnet hallitsevasi sen riittävän hyvin ja samalla se haastaa. Pian muu maailma katoaa ja syvennyt yhä enemmän puuhaan.


Tuota tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen yhdistelmää kutsutaan työn imuksi.


Missä työn imua voi tuntea?

Työn imu ei liity vain tietynlaisiin tehtäviin, vaan sitä voi tuntea työssä kuin työssä. Yleisesti ottaen kokemus työn imusta onkin varsin yleinen. Usein ainakin osa omista tehtävistä herättää innostusta, saa syventymään ja tuntuu merkitykselliseltä.


Opetusalan työtehtävät ovat varsin moninaisia, ja olisikin aika paljon vaadittu, että ne kaikki motivoisivat juuri sinua. Todennäköistä kuitenkin on, että työssäsi on jotain, joka sinua innostaa. Syvennytkö helposti esimerkiksi uusien materiaalien laatimiseen, innostavasta aiheesta kertomiseen, omaan kouluttautumiseen, lasten tai nuorten kohtaamiseen itsessään tai pidätkö ehkä kokeiden korjaamisen mukavasta systemaattisuudesta?


Mitä työn imu on?

Työn imu koostuu tarmokkuuden, uppoutumisen ja omistautumisen kokemuksista. Niitä voivat synnyttää erilaiset työssäsi olevat voimavaratekijät, kuten työympäristöön, työn sisältöön tai työyhteisöön liittyvät asiat.


Tutustutaanpa tarkemmin tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen käsitteisiin.


Höyryävä teekuppi.
Millä mielellä ajattelet työpäivääsi?

Tarmokkuus

Millä fiiliksellä olet aamuisin lähdössä töihin? Kokemus siitä, että työpäivä on aika mukava juttu, on osa tarmokkuuden kokemusta. Tarmokkuus saa sinut ponnistelemaan silloinkin, kun työ tuntuu haastavalta.


Omistautuminen

Onko opettajan työ kutsumusammatti? Jonkun kohdalla saattaa niinkin olla. Myös omistautumisen kannalta on tärkeää kokea oma työ merkitykselliseksi ja riittävän haastavaksi. Kun omat vahvuudet pääsevät käyttöön ja hallinnan kokemus on riittävä, on omistautuminenkin todennäköisempää. Usein omien arvojen toteuttaminen lisää omistautumista ja ylpeyden tunnetta omasta työstä.


Uppoutuminen

Muistatko hetkeä, jolloin olisit uppoutunut johonkin tehtävään täysin? Tilanne on ehkä ollut häiriötön tai tehtävä kerta kaikkiaan niin mielenkiintoinen, että ympäristö on unohtunut. Uppoutumisen tilassa olet hyvin keskittynyt tehtävääsi. Tätä tunnetta tukee mahdollisuus työskennellä ilman liikoja häiriöitä. Uppotumisen vaara piilee siinä, että työstä voi tuntua vaikealta irrottautua. Monelle opettajalle tämä onkin haaste.


Työn imu ei tarkoita sitä, että nauttisit välttämättä kaikesta työssäsi. Työssä jaksamisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että koet sitä riittävän usein. Työn imu on nimittäin yhteydessä parempaan työhyvinvointiin ja voimavaroihin muussakin arjessa. Myös työyhteisö hyötyy siitä, että olet innostunut työstäsi. Se vaikuttaa esimerkiksi työilmapiiriin, kehittymismyönteisyyteen ja yleiseen menestykseen. Työssään imua kokevat ovat usein avuliaita, kiinnostuneita uudistumaan ja satsaavat tulokseen.


Mikä lisää työn imua?

Moni kokee työn isoksi ja merkitykselliseksi osaksi arkeaan. Suuri osa elämää kannattelevista voimavaroista voi tulla juuri työstä. Siksi oman työn synnyttämää imua kannattaa vaalia ja siihen panostaa.


Työn imun kokemukseen vaikuttavat erilaiset voimavaratekijät, joita työssä on. Karkeasti ne voisi jakaa esimerkiksi tehtäviin, työn organisointiin, työyhteisöön ja työpaikkaan liittyviin voimavaroihin.


Oman työn tulosten näkeminen on suuri voimavara.

Tehtäviin liittyvät voimavarat

Tehtäviin liittyvät voimavarat syntyvät esimerkiksi tehtävien monipuolisuudesta, kehitysmahdollisuuksista ja palkitsevuudesta. Oman työn tulosten näkeminen on suuri voimavara.


Työn organisointiin liittyvät voimavarat

Hallinnan ja autonomian kokemukset lisäävät myös työn imua. On tärkeää voida itse rajata työtään, asettaa henkilökohtaisesti tärkeitä tavoitteita ja vaikuttaa omaan rooliinsa työpaikalla myös suhteessa muihin.


Työyhteisöön liittyvät voimavarat

Työyhteisön ilmapiiri, esihenkilön ja työporukan yhteenkuuluvuus sekä myönteinen toimintakulttuuri lisäävät voimavaroja. Esimerkiksi psykologiseen turvallisuuteen panostaminen osoittamalla arvostusta, ystävällisyyttä ja vastavuoroisuutta on hyvä keino lisätä työympäristön tuomia voimavaroja.


Työpaikkaan liittyvät voimavarat

Myös oman ammatin ja elinkeinon tulevaisuus vaikuttaa siihen, onko työn imulle tilaa. Vakituinen työ vakaalla ja kehittyvällä alalla voi lisätä kykyä uppoutua työhön.


Myös muussa elämässä koettu jaksaminen ja hyvinvointi on kytköksissä siihen, miten työssä voi kokea työn imun eri ulottuvuuksia. Muun arjen kuormittavuus heikentää usein jaksamista myös työssä. Siksi voimavaroja kannattaa huoltaa aktiivisesti myös vapaa-ajallaan.


Mihin työn imua tarvitaan?

Työn imu on itsessään voimavara. Riittävän usein koettu työn imu on yhteydessä hyvinvointiin myös muilla elämänalueilla. Parhaimmillaan se on osa hyvää elämää, jossa työ ja vapaa-aika muodostavat hyvinvointia lisäävän kokonaisuuden.


Työn imuun voi ja kannattaa itse panostaa. Se ei kuitenkaan ole vain yksilön harteilla, vaan jotain, mihin koko työyhteisön kannattaa tähdätä. Työpaikat, joiden toimintakulttuuria kehitetään työn imua vaalivaan suuntaan, saavat tuloksia myös muilla alueilla. Kouluissa myös oppilaat hyötyvät opettajien kokemasta työn imusta.

Myös oppilaat hyötyvät opettajan kokemasta työn imusta.


Haluaisitko muuten testata omaa työn imuasi? Tee testi Työterveyslaitoksen sivuilla. Jos haluat lukea lisää työn imusta voit ladata Jari Hakasen kirjan tältä sivulta.


0 kommenttia