• Lotta Kovalainen

Mitä coaching on?

Päivitetty: 24. maalisk.


Mitä coaching on? | Coaching- ja valmennuspalvelut Loihu

Tiedätkö, minne olet matkalla?


Onko vastaus "kyllä"? Erinomaista!


Coaching on kuin saisit kartan käteesi. On helpompaa suunnata kohti tulevaa, kun tiedät,


 • missä olet nyt

 • minne haluat päästä ja miksi

 • mitä sellaisia taitoja sinulla jo nyt on, jotka vievät sinua oikeaan suuntaan

 • mitä taitoja vielä tarvitset

 • kuka sinua auttaa

 • millaiset voimavarasi nyt ovat ja miten pidät ne kunnossa

 • JA mitkä konkreettiset askeleet vievät vääjäämättä kohteeseen

Coaching on siis ennen kaikkea keino viedä henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita eteenpäin.Ehkä vastasit ensimmäiseen kysymykseen "ei"


Kun muutos on vasta alussa, voi toisinaan olla tietoinen ainoastaan siitä, ettei ole tyytyväinen nykyiseen työ- tai henkilökohtaiseen elämäänsä. Coachin avulla pystyt tekemään tavoitteestasi konkreettisen. Keskustelu auttaa hahmottamaan, millaiset asiat ovat itsellesi tärkeitä ja toteutuvatko ne tällä hetkellä elämässäsi. Arvot ovat ikään kuin kompassi -- niiden avulla suuntaa on helpompi pitää mielekkäänä.


Mitä coaching on? 2


 


Coaching on ohjausmuoto, jossa coach ja valmennettava tekevät yhteistyötä valmennettavan tavoitteisiin pääsemiseksi. Coaching on prosessina hyvin positiivinen ja tavoiteorientoitunut. Nykytilanteen ja valmennettavan vahvuuksien ja taitojen avulla suunnataan kaikki energia tulevaisuuteen. Coach auttaa valmennettavaa kiinnittämään huomionsa niihin seikkoihin, jotka tukevat kehitystä ja onnistumista.

Coaching-prosessi tarjoaa mahdollisuuden

 • puhua tärkeistä tavoitteista luottamuksellisesti

 • löytää uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia

 • saada luottamusta vahvuuksiinsa ja kykyihinsä muutoksessa

 • oppia uusia toimintatapoja, joiden avulla motivaatio ja minäpystyvyys kasvavat

 • löytää uusia näköaloja itseesi ja toimintaasi

 • saada konkreettisia tuloksia yhdessä laaditun suunnitelman avulla


Coach vie keskustelua eteenpäin kysymyksillä, joiden tehtävä on auttaa valmennettavaa tutkimaan asiaa monesta eri näkökulmasta. Coach ei laadi tavoitteita asiakkaan puolesta, eikä anna valmiita askeleita siihen pääsemiseksi. Tavoite on, että asiakas itse löytää mielekkäitä toimintatapoja, joita hän voi hyödyntää kaikessa toiminnassaan.


Ratkaisukeskeisessä coachingprosessissa keskitytään purkamaan asiakkaan ja hänen tavoitteensa välillä olevia esteitä. Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi

 • kehnosti laaditut tai epätarkat tavoitteet

 • motivaation puute

 • epätietoisuus omista vahvuuksista tai voimavaroista

 • vaikeus tehdä konkreettisia tekoja tavoitteeseen pääsemiseksi

 • haitalliset ja rajoittavat uskomukset itsestä

Coachaavassa keskustelussa mietitään yhdessä, kuinka asiakas voi lähteä taklaamaan näitä haasteita yksi kerrallaan.


Opit tekemään tavoitteistasi helpommin saavutettavia. Päämääräsi voi olla lähellä tai kaukana, pieni tai iso. Coachingprosessi voidaan jakaa sopiviin välitavoitteisiin, jotka kaikki vievät kohti päätavoitetta. Voit lukea lisää tavoitteen asettelusta tästä postauksesta: 5 askelta motivoivaan tavoitteeseen.


Coachin kanssa työskennellessäsi tiedostat paremmin onnistumisen edellytykset ja mahdolliset karikot. Tulet tietoisemmaksi toimintaasi ohjaavista toimintamalleistasi, opit kyseenalaistamaan ja ohittamaan ne.Mitä coaching on? 3


Mihin sinä olet matkalla?
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki