Myynnin yleiset ehdot

1. YLEISTÄ

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas ostaa palveluita Coaching- ja valmennuspalvelut Loihulta.

Henkilötietojen käsittelyyn Verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla https://www.loihu.fi/tietosuojaseloste.

Verkosta ostettaviin verkkovalmennuspalveluihin ja muihin palveluihin sovelletaan näiden Yleisten ehtojen lisäksi henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja, jotka ovat tällä sivulla yleisten ehtojen jälkeen.​

  • Asiakas hyväksyy nämä ehdot tehdessään varauksen. Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Tietosuojakäytännön, jossa selitetään, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Käyttäjän ja Loihun välinen sopimus syntyy, kun asiakas on sopinut valmennuksen aloittamisesta Loihussa ja ensimmäinen tapaaminen on sovittu ja Loihu on lähettänyt sähköpostitse tilausvahvistuksen. 

2. HINNAT JA MAKSUTAVAT

Verkkosivustolla myytävien palveluiden hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla. Hinnat eivät sisällä maksutavasta aiheutuvia kustannuksia. Maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä.

Loihu pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa. 

Asiakas voi maksaa valmennuksen ainoastaan käyttämällä Loihun kulloinkin hyväksymiä maksutapoja.

Paytrail Oyj toimii maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai Mastercard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksunsaajana korttilaskulla.

Collector Laskun ja Osamaksun palvelukuvauksen voit lukea täältä ja palvelun yleiset lasku- ja tililuottoehdot täältä. Huomioithan, että laskutuksen ja osamaksun yhteydessä Loihun kumppanit voivat veloittaa lisäkustannuksia asiakkaalta sekä hankkia asiakkaan luottotiedot kolmansilta osapuolilta.

3. PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Valmennuspalveluiden toimittaminen alkaa, kun asiakas varaa ajan ensimmäiseen tapaamiseen tai ilmoittautuu ryhmätapahtumiin.

4. PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa verkosta ostamansa palvelut kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa palveluiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä Loihulle. 14 päivän peruutusaika koskee muita kuin yksilövalmennuksia. 

Loihussa on yksilövalmennuksia koskeva 30 päivän tyytyväisyystakuu, jonka voimassaolo alkaa tilauksen tekemisestä. Tuona aikana palvelun voi katkaista ilmoittamalla siitä sähköpostitse lotta.kovalainen@loihu.fi

Palautamme asiakkaalta saamamme maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. 

Palvelusopimuksia koskeva peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua (ryhmävalmennukset, tapahtumat), joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koulutustapahtumat.

Tietyksi ajankohdaksi sovitut ryhmävalmennukset, koulutukset tms. on peruutettava viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Tämän jälkeen veloitetaan 50 % valmennuksen hinnasta. Jos nämä palvelut keskeyttää aloituksen jälkeen, koko summa veloitetaan. 

5. PALVELUN IRTISANOMINEN

Mikäli irtisanot yksilövalmennuksen ensimmäisen 3 kuukauden aikana, joka on valmennuksen vähimmäiskesto, Sinulta laskutetaan käytetyt valmennuskerrat. 

3 kuukauden jälkeen palvelun voi irtisanoa ilmoittamalla siitä lotta.kovalainen@loihu.f

6. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Loihu ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, Loihu ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

8. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua

9. YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET

Loihu varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla sivuston käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot.

Nämä Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 12.8.2021

HENKILÖKOHTAISEN VALMENNUSPALVELUN, COACHINGIN JA VERKKOVALMENNUSPALVELUN ERITYISEHDOT

1. Ehtojen soveltaminen
Näitä henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja (”Erityisehdot”) sovelletaan, kun asiakas tekee erillisen tilauksen henkilökohtaisen valmennuspalvelun hankkimisesta tai käyttää Loihun tarjoamia muita valmennuspalveluita. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä erityisehdot voidakseen käyttää Loihun valmennuspalveluita.


Hyväksymällä erityisehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Asiakkaan ja Loihun välisen sopimuksen syntymisen osalta noudatetaan, mitä Yleisissä ehdoissa määrätään.


Näiden eritysehtojen mukainen valmennuspalvelu on henkilökohtainen, eikä asiakas voi siirtää niitä toiselle henkilölle. 


2. Valmennuspalvelu
Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), se katsotaan yhdeksi valmennuskerraksi. Yksittäisen tapaamisen ollessa kyseessä laskutetaan 50% tapaamisen hinnasta. 


Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa, ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.


3. Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan sovittuja toimintaperiaatteita.


4. Loihun velvollisuudet
Valmentaja sitoutuu tarjoamaan valmennuspalvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet.
Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen tapaamiskertaan ennalta sovittujen kertojen lisäksi.


Tapaamiskerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen järjestämään uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen.


Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan lomista tai tapaamisten siirtämisestä välittömästi, kun asia on tullut valmentajan tietoon.


Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.