Lotta Kovalainen | Coaching- ja valmennuspalvelut Loihu | Kuva: Tiina Lämsä

LOIHU
Coaching- ja valmennuspalvelut

 

Lotta Kovalainen

opettajien ratkaisukeskeinen valmentaja ja kouluttaja

Lotta Kovalainen | ratkaisukeskeinen valmentaja ja kouluttaja | Kuva: Tiina Lämsä

 Olen Lotta, opettajien ratkaisukeskeinen valmentaja, opettaja (FM) ja kouluttaja. Tarjoan opettajille ja opetushenkilöstölle välineitä kuormituksen säätelyyn ja voimavarojen huoltoon. 

Olen opetus- ja kasvatusalan sekä läsnäolevan kohtaamisen osaaja. Ennen yritykseni perustamista olen toiminut erityisluokanopettajana, valmistavan luokan opettajana sekä äidinkielen lehtorina. Omakohtainen kokemus opettajan työn kuormittavuudesta ja voimavarojen rakentamisen haasteista sai minut kiinnostumaan ratkaisukeskeisen valmentajan opinnoista ja perustamaan yrityksen, joka keskittyy opettajien työhyvinvointiin. 

Liian suureksi kasvanut kuormitus ja vähäiset voimavarat ovat iso haaste sekä yksittäisen opettajan että kokonaisen kouluyhteisön työhyvinvoinnille. Uusia paremmin toimivia ajattelu- ja toimintatapoja voi olla vaikeaa löytää omin voimin. Ulkopuolinen tuki onkin usein paikallaan, kun etsitään uusia näkökulmia ja työkaluja. 

Kuormituksesta johtuva opettajan työn mielekkyyden katoaminen, motivaatio-ongelmat ja passivoituminen myös työn ulkopuolella ovat asioita, joihin on puututtava jo ennen totaalista uupumista. Hyvien voimavarojen vahvistaminen tuo mukanaan työn imua, luovuutta ja läsnäolokykyä sekä parempaa jaksamista myös vapaa-ajalle.

Kuormituksesta voimavaroihin -kokonaisuus on rakennettu palvelemaan joko yksittäistä opettajaa, opettajatiimiä, rehtoria tai koko henkilöstöä. 

Tervetuloa lisäämään imua työhön ja vetoa vapaa-aikaan!​